Làng Rùa

Vừa đặt chân đến đầu Làng Rùa chúng tôi đã nghe được những âm…