Quận Cẩm Lệ Quản Lý Xe Gom Rác Theo Giờ

Quận Cẩm Lệ đã đưa ra giải pháp sẽ huy động quản lý xe gom rác theo giờ (nằm trong đề án Bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2015) nhằm khắc phục tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Theo đề án này thì rác thải tại các hộ gia đình trong khu dân cư thuộc quận Cẩm Lệ sẽ được xe gom rác qua thùng rác được bố trí tại các ngã 4, ngã 3 trên các tuyến đường khu dân cư, hoặc tại các vị trí thích hợp trong khoảng thời gian từ 16 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau cho người dân tự đem rác tự bỏ vào thùng. Đối với các tuyến đường phố chính Cẩm Lệ thì được bố trí các thùng chứa rác dọc theo các tuyến đường để người đi đường có bỏ rác vào.Từ 5 giờ, xe tải nhỏ sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển các thùng rác này theo hình thức cuốn chiếu về trạm trung chuyển nhằm đảm bảo trong ngày trên các tuyến đường này các thùng rác đều đã được đổ.

quận cẩm lệ quản lý xe gom rác theo giờQuận Cẩm Lệ quản lý xe gom rác theo giờ

Quận sẽ ưu tiên cho những tuyến đường chính, tuyến đường trung tâm vận chuyển rác trước. Rác thải khi vận chuyển từ các xe gom rác bằng xe tải nhỏ về các trạm trung chuyển sẽ được thu gom, ép vào xe container nhanh chóng đưa đi xử lý tại bãi rác Khánh Sơn theo quy định, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Các thùng rác sau khi xe gom rác 500l thu gom rác thải lề đường đều phải được vệ sinh sạch sẽ và sử dụng xe tải lớn để trả thùng lại vị trí cũ theo thời gian quy định kịp thời cho người dân đổ rác và bắt đầu một chu trình làm việc tiếp theo. Không để tình trạng các thùng rác bẩn, bốc mùi hôi thối do đựng rác lâu ngày.

Trong thời gian đầu do người dân chưa quen với việc thực hiện xe thu gom rác thải theo giờ này, quận Cẩm Lệ sẽ vẫn bố trí thùng rác trên các tuyến đường và giảm dần số lượng để lao công duy trì vệ sinh đường phố thu gom lượng rác trên các tuyến đường. Đồng thời vẫn bố trí lao công đạp xe gom gác thu gom rác thải trong các khu dân cư và dần dần điều chỉnh để người dân có thói quen đổ rác theo đúng quy định.

Nếu áp dụng thành công phương pháp thu gom rác thải theo giờ này của quận Cẩm Lệ, chắc chắn các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn quận sẽ tránh được tình trạng ô nhiễm mùi và giảm cường độ giao thông trong quá trình vận chuyển rác thải đồng thời 100% lượng rác thải phát sinh trên địa bàn quận qua các năm sẽ được thu gom, xử lý triệt để. Đây sẽ là hướng đi mới cho hoạt động xe thu gom rác thải nhằm cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo: hawaco.vn

Nguồn: internet

Post Comment